हिन्द महासागर

भोजपुरी विकिपीडिया से
इहाँ जाईं: नेविगेशन, खोजीं

हिन्द महासागर भारत की दक्खिन ओर एगो महासागर बा। ई विश्व क तीसरा सबसे बड़हन महासागर ह। अरब सागरबंगाल क खाड़ी एही हिन्द महासागरे क हिस्सा हउवें।