ओक्लाहोमा

विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

ओक्लाहोमा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य बा|