Jump to content

ओक्लाहोमा

विकिपीडिया से

ओक्लाहोमा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य बा|