स्वेज नहर

विकिपीडिया से
सीधे इहाँ जाईं: नेविगेशन, खोजीं

स्वेज नहर मनुष्य क बनावल एगो पानी की जहाज वाली नहर हवे जेवन लाल सागरभूमध्य सागर के जोड़ेले।

इहो देखल जाय[संपादन]

संदर्भ[संपादन]