Jump to content

महासागर

विकिपीडिया से

महासागर पृथ्वी पर विशाल पानी क भण्डार वाला समुन्द्र हवें। पृत्वी पर पाँच गो महासागर - प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिन्द महासागर आर्कटिक महासागरदक्षिणी (अंटार्कटिक) महासागर बाटे।