Jump to content

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

विकिपीडिया से

पुर्वान्चल विश्वविधालय पुर्वीनेपालके विराटनगर सहर मे स्थापीत नेपालका पहिला क्षेत्रीय विश्वविधालय बा । यि विश्वविधालय सन् 1995 मा स्थापना भइल ह। इस विश्वविधालय देशभरी बहुते क्याम्पसको सम्बन्धन देलेबा ।

श्रोत www.purbuniv.edu.np