सीमा (गणित)

विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

गणित मे, सीमा एगो अईसन मान होखेला जेकर कोनो फलन ओह घड़ी पीछा करेला, जब होकर चर कोनो मान के पीछा करेला।