डिजिटल चीज पहिचानक

विकिपीडिया से
Digital object identifier
DOI logo.svg
छोट नाँव DOI
सुरू भइल 2000 (2000)
संगठन
जे मैनेज करे ला
International DOI Foundation
उदाहरण 10.1000/182
वेबसाइट www.doi.org

डिजिटल चीज पहिचानक इलेक्ट्रौनिक डाकुमेंट के पहिचान करे वाला सिस्टम हवे।