पिल्ला

विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search
Golden Retriever puppy

पिल्ला (अंगरेजी: puppy) कुक्कुर के बच्चा होला। मादा बच्चा सभ के पिल्ली कहल जाला।